Allectio

Certifierad ACT-terapeut

Certifierad ACT-terapeut

Självständig distansutbildning i fem delar – flexibel studietakt

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­Therapy och är en terapiform som ofta används vid terapeutisk behandling. Men ACT används även inom förebyggande av stress, i arbetsliv och för att bibehålla en frisk hälsa. Då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment ­Training för att tydliggöra att det inte handlar om regelrätt psykoterapi.

Syfte och mål

Den skräddarsydda utbildningens syfte är att effektivt ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen ACT. Grunden för utbildningen är att få rätt kalibrerad kunskap om hur man använder ACT och varför. Första delen handlar om självkännedom och självmedvetenhet. I utbildningen ingår teori om kommunikation och frågor som ska väcka nyfikenhet inför hjälpandet. För den som önskar bedriva egen verksamhet inom hjälpande ingår del om att starta eget företag.

Den certifierade ACT-terapeuten förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Ökad kunskap om självkännedom och personlig utveckling
• Kunskap i Acceptance and Commitment Therapy/Training (ACT)
• Förståelse för sin roll som hjälpare
• Insikt om etik
• Kunskap för att hålla i professionella samtal
• Kunskap om att starta egen verksamhet
• Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare

Utbildningens delar utförs under eget ansvar. Examinationen görs som ett sista och femte steg av kunskapen om hjälpande samtal och eget företagande. Denna redovisas och bedöms av handledare inför diplomering.

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

 

Syfte:

 • Att effektivt ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen ACT.

Kursplan

Introduktion

 • Video – Välkommen till din utbildning
  01:33
 • Välkommen!
  00:00

1. Personlig utveckling
Personlig utveckling är en process där man strävar efter att förbättra och utveckla olika aspekter av liv och personlighet. Det kan handla om att bli en mer medveten version av sig själv och bli sin egen bästa omsorgsperson.

2. Hjälparens kommunikation och etik
Målet med kommunikation är att skapa förståelse och dela information mellan människor. Det kan vara att informera, övertyga, underhålla eller upprätthålla relationer. Effektiv kommunikation innebär att budskapet som avsändaren vill förmedla tolkas så korrekt som möjligt av mottagaren. Etik är förhållningsätt av rätt och fel, moraliska principer och normer som styr mänskligt beteende och beslut. Det handlar om att utforska och analysera vad som anses vara moraliskt korrekt och hur människor bör agera i olika situationer. Etik involverar reflektion över frågor som rättvisa, rättigheter, plikt och hur dessa idéer appliceras på olika sammanhang.

3. ACT – Acceptance Commitment Therapy
ACT är inte bara en terapimetod, utan ett förhållningssätt i bred mening. ACT används inom flera olika professioner, som inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling.

4. Eget företag / egen verksamhet
Att starta eget företag är ett sätt att använda sina samtalskunskaper till ett sätt att sprida sätt till andras större välmående och personlig utveckling. Här presenteras vilka förberedelser som krävs för att starta en egen verksamhet. Vilken är din målgrupp? Hur fungerar affärsplan och marknadsplan? Vilka är dina tillgångar?

5. Certifiering av samtal och företagsidé

Avslutande ord

kr4,999.00

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag
Allectio
Allectio
Utbildare/kursskapare

Material:

 • Allt material ingår.
 • Inklusive gratisbok (värde 239 kr)

Förkunskaper

 • Du ska kunna studera självständigt. Våra rekommendationer är att man har goda kunskaper i det svenska språket, samt datorvana.

Målgrupp

 • Utbildningen är till för dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen ACT.