Allectio

Certifierad KBT-terapeut

Certifierad KBT-terapeut

Självständig distansutbildning i fem delar– flexibel studietakt

Brinner du för människor och utveckling? Lär dig om hjälpande kognitiv beteendeterapi för att kunna hjälpa andra i samtal att kunna se sina utmaningar på ett nytt sätt. Detta genom att kunna kartlägga tankar och beteende. Du läser kommunikation och personlig utveckling, förhållningssätt till rollen och grunderna i företagande.

Syfte och mål

Utbildningen till hjälpare är till för dig som vill arbeta med att hjälpa andra. Utgångspunkt för utbildningen är utvald kognitiv beteendeterapi.
Grunden för att kunna bli en bra terapeut är god självkännedom och självmedvetenhet. Denna utbildning avser därför att med hjälp av personlig utveckling och ökad självkännedom ge blivande terapeuter nödvändig kunskap. Även konkreta verktyg för att kunna hjälpa andra att växa och klara av livets upp- och nedgångar. I utbildningen ingår teori, övningar samt verktyg. För den som önskar bedriva egen verksamhet efter avslutad utbildning finns en del om att starta eget.

Den certifierade terapeuten förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Ökad kunskap om självkännedom och personlig utveckling
 • Kunskap i anpassad kognitiv beteendeterapi
 • Effektiva KBT-verktyg
 • Förståelse för sin roll som hjälpare
 • Insikt om etik
 • Kunskap för att hålla i professionella samtal
 • Kunskap i grundläggande kommunikation
 • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
 • Kunskap om eget företagande

Utbildningens delar utförs under eget ansvar. Examinations görs som ett sista och femte steg av kunskapen om hjälpande samtal och eget företagande. Denna redovisas och bedöms av handledare inför diplomering.

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

Syfte

 • Att effektivt ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen KBT.

Kursplan

Introduktion

 • Video – Välkommen till Expressa
  01:33
 • Läsa – Välkommen
  00:00

1. Personlig utveckling
Personlig utveckling är en process där man strävar efter att förbättra och utveckla olika aspekter av liv och personlighet. Det kan handla om att bli en mer medveten version av sig själv och bli sin egen bästa omsorgsperson.

2. Hjälparens kommunikation och etik
Målet med kommunikation är att skapa förståelse och dela information mellan människor. Det kan vara att informera, övertyga, underhålla eller upprätthålla relationer. Effektiv kommunikation innebär att budskapet som avsändaren vill förmedla tolkas så korrekt som möjligt av mottagaren. Etik är förhållningsätt av rätt och fel, moraliska principer och normer som styr mänskligt beteende och beslut. Det handlar om att utforska och analysera vad som anses vara moraliskt korrekt och hur människor bör agera i olika situationer. Etik involverar reflektion över frågor som rättvisa, rättigheter, plikt och hur dessa idéer appliceras på olika sammanhang.

3. KBT – Kognitiv Beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi är en metod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. Vår information är en anpassad, strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande hjälp som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

4. Eget företag / egen verksamhet
Att starta eget företag är ett sätt att använda sina samtalskunskaper till ett sätt att sprida sätt till andras större välmående och personlig utveckling. Här presenteras vilka förberedelser som krävs för att starta en egen verksamhet. Vilken är din målgrupp? Hur fungerar affärsplan och marknadsplan? Vilka är dina tillgångar?

5. Certifiering av samtal och företagsidé

Avslutande ord

kr4,999.00

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag
Allectio
Allectio
Utbildare/kursskapare

Material:

 • Allt material ingår.
 • Bok värd 239 kr ingår.

Förkunskaper:

 • Du ska kunna studera självständigt. Våra rekommendationer är att man har goda kunskaper i det svenska språket, samt datorvana.

Målgrupp

 • Utbildningen är till för dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen KBT.