Allectio

Certifierad CFT-terapeut

Certifierad CFT-terapeut

Självständig distansutbildning i fem delar– flexibel studietakt

Compassionfokuserad Terapi (CFT) är en metod som kan lägga grund för samtal med bakgrund från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och meditation. Man arbetar med tankar, känslor och beteende för att bygga upp inre trygghet. Den tryggheten som kan behövas för att kunna möta utmaningar och genomföra förändringar. I denna utbildning lär du dig utvalt om CFT, du läser kommunikation, personlig utveckling och eget företagande.

Syfte och mål

Den skräddarsydda utbildningens syfte är att ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen Compassionfokuserad terapi (CFT). Självkännedom och utveckling har betydelse för alla människor. Med ny medvetenhet om att medkänsla för det egna och andras kan förändra något i livet. Hjälparen ska kunna stötta andra att växa och klara av att hitta större balans i livet. I utbildningen ingår anpassade teorier, verktyg och övningar. För den som önskar bedriva egen verksamhet efter avslutad utbildning ingår en del om att starta eget företag.

Den certifierade terapeuten förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Ökad kunskap om självkännedom och personlig utveckling
• Kunskap om Compassionfokuserad terapi
• Förståelse för sin roll som hjälpare
• Insikt om etik
• Kunskap för att hålla i professionella samtal
• Kunskap i att starta egen verksamhet
• Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare

Utbildningens delar utförs under eget ansvar. Certifiering görs som ett sista och femte steg av kunskapen om hjälpande samtal och eget företagande. Denna redovisas och bedöms av handledare inför diplomering.

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

 

Syfte:

 • Att effektivt ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen CFT.

Kursplan

Introduktion

 • Välkommen till oss!
  01:33
 • Välkommen!
  00:00

1. Personlig utveckling
Personlig utveckling är en process där man strävar efter att förbättra och utveckla olika aspekter av liv och personlighet. Det kan handla om att bli en mer medveten version av sig själv och bli sin egen bästa omsorgsperson.

2. Hjälparens kommunikation och etik
Målet med kommunikation är att skapa förståelse och dela information mellan människor. Det kan vara att informera, övertyga, underhålla eller upprätthålla relationer. Effektiv kommunikation innebär att budskapet som avsändaren vill förmedla tolkas så korrekt som möjligt av mottagaren. Etik är förhållningsätt av rätt och fel, moraliska principer och normer som styr mänskligt beteende och beslut. Det handlar om att utforska och analysera vad som anses vara moraliskt korrekt och hur människor bör agera i olika situationer. Etik involverar reflektion över frågor som rättvisa, rättigheter, plikt och hur dessa idéer appliceras på olika sammanhang.

3. CFT – Compassionfokuserad terapi
CFT är en form av terapi som utvecklats av Paul Gilbert för människor som vill arbeta med sin känsla av skam och självkritik. Det finns goda bevis för att utvecklad självmedkänsla är förknippat med fördelar, inklusive förmågan att bygga positiva relationer, ökat fysiskt och mentalt välbefinnande.

4. Eget företag / egen verksamhet
Att starta eget företag är ett sätt att använda sina samtalskunskaper till ett sätt att sprida sätt till andras större välmående och personlig utveckling. Här presenteras vilka förberedelser som krävs för att starta en egen verksamhet. Vilken är din målgrupp? Hur fungerar affärsplan och marknadsplan? Vilka är dina tillgångar?

5. Certifiering av samtal och företagsidé

Avslutande ord

kr4,999.00

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag
Allectio
Allectio
Utbildare/kursskapare

Material:

 • Allt material ingår.
 • Inklusive gratisbok (värde 239 kr)

Förkunskaper

 • Du ska kunna studera självständigt. Våra rekommendationer är att man har goda kunskaper i det svenska språket, samt datorvana.

Målgrupp

 • Utbildningen är till för dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen CFT - Compassionfokuserad terapi.