Allectio

EFT-Coach

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.


Målet med kursen

 • Coachningens mening är att minska glappet mellan där man är nu och där man vill vara.
 • Den här vägen genom det egna handlar om nuläge, att få utforska längtan, motivation, inspiration och önskningar. Under resan ser man vad som står i vägen, vad som är mer rätt och insikter om tidigare val och varifrån värderingarna kommer. Man kan upptäcka sådant som varit dolt: de inre styrkorna, talangerna och möjlig utvecklingspotential. Klienten behöver kunna lära känna och beskriva sitt känsloliv för att denna terapi-inspiration ska ges underlag och mening. Att titta på och prata om klientens känslomässiga uttryck gör det också tydligare om man undviker det lite ovissa och tuffa - och varför man gör det.
 • Innehåll:
 • Kommunikation
 • Självkännedom och personlig utveckling
 • Coachens verktyg
 • MI-kunskap
 • Utvald inspiration från Emotionsfokuserad Terapi

Kursplan

Välkommen

 • Info
  00:00
 • Välkommen
  01:33
 • Introduktion EFT-coach
  00:00

Hjälparens kommunikation

Personlig utveckling

Coachning

MI -Motiverande samtal

EFT

Kunskapsfrågor

Arbetsfrågor

Avslutande ord

kr2,499.00

Skapad av:

Allectio
Allectio
Utbildare/kursskapare
Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag

Material ingår

 • Allt material ingår.

Inklusive gratisbok (värde 239 kr)

Förkunskaper

 • Inga förkunskaper. Utbildningen är baserad på självstudier utan lärarhandledning.

Målgrupp

 • Denna kurs vänder sig till dig som brinner för att coacha och motivera andra till att utvecklas som människor och nå olika mål i livet.