Allectio

Certifierad EFT-terapeut

Certifierad EFT-terapeut

Självständig distansutbildning i fem delar – flexibel studietakt

Är du intresserad av hur våra känslor styr oss människor? Läs om utvalda grunder i Emotionsfokuserad terapi med möjligheten att få andra att orientera sig rätt, att komma vidare och därigenom finna ett större välmående. Du läser kommunikation och personlig utveckling, etik, företagande och grunderna inom EFT.

Syfte och mål

Den skräddarsydda utbildningen till hjälpare passar dig som vill arbeta med att hjälpa andra genom samtal. Utgångspunkt för utbildningen är en anpassad emotionsfokuserad terapi med inriktning på att arbeta med klienters personlig utveckling.
I utbildningen ingår teori, övningar samt verktyg. För den som önskar bedriva egen verksamhet ingår en del om eget företagande.

Den certifierade terapeuten förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Ökad kunskap om självkännedom och personlig utveckling
 • Kunskap om emotionsfokuserad terapi
 • Förståelse för sin roll som hjälpare
 • Insikt om etik
 • Kunskap för att hålla i professionella samtal
 • Kunskap i eget företagande
 • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare

Utbildningens delar utförs under eget ansvar. Examinations görs som ett sista och femte steg av kunskapen om hjälpande samtal och eget företagande. Denna redovisas och bedöms av handledare inför diplomering.

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

Syfte:

 • Att effektivt ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen EFT.

Kursplan

Introduktion

 • Video – Välkommen till oss!
  01:33
 • Läsa – Välkommen!
  00:00

1. Personlig utveckling
Personlig utveckling är en process där man strävar efter att förbättra och utveckla olika aspekter av liv och personlighet. Det kan handla om att bli en mer medveten version av sig själv och bli sin egen bästa omsorgsperson.

2. Hjälparens kommunikation och etik
Målet med kommunikation är att skapa förståelse och dela information mellan människor. Det kan vara att informera, övertyga, underhålla eller upprätthålla relationer. Effektiv kommunikation innebär att budskapet som avsändaren vill förmedla tolkas så korrekt som möjligt av mottagaren. Etik är förhållningsätt av rätt och fel, moraliska principer och normer som styr mänskligt beteende och beslut. Det handlar om att utforska och analysera vad som anses vara moraliskt korrekt och hur människor bör agera i olika situationer. Etik involverar reflektion över frågor som rättvisa, rättigheter, plikt och hur dessa idéer appliceras på olika sammanhang.

3. EFT – Emotionsfokuserad terapi
Emotionsfokuserad terapi (EFT) fokuserar på att utforska och förstå känslor som en central komponent i människors mentala hälsa och välbefinnande. EFT utvecklades ursprungligen av Dr. Leslie Greenberg och Dr. Sue Johnson på 1980-talet och har sedan dess utvecklats till olika sorts sätt att hjälpa.

4. Eget företag / egen verksamhet
Att starta eget företag är ett sätt att använda sina samtalskunskaper till ett sätt att sprida sätt till andras större välmående och personlig utveckling. Här presenteras vilka förberedelser som krävs för att starta en egen verksamhet. Vilken är din målgrupp? Hur fungerar affärsplan och marknadsplan? Vilka är dina tillgångar?

5. Certifiering av samtal och företagsidé

Avslutande ord

kr4,999.00

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag
Allectio
Allectio
Utbildare/kursskapare

Material:

 • Allt material ingår.
 • Bok värd 239 kr ingår.

Förkunskaper:

 • Du ska kunna studera självständigt. Våra rekommendationer är att man har goda kunskaper i det svenska språket, samt datorvana.

Målgrupp

 • Utbildningen är till för dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen EFT.