Allectio

MI – Motiverande samtal

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.


Syfte:

  • Att kunna använda tekniken för motiverande samtal under de samtal man kan hålla i sin professionella eller privata roll.

Kursplan:

Välkommen!

  • Information om din kurs
    00:00

Läsa – Om motiverande samtal

Video – Om motiverande samtal

Videos – Tre motiverande samtal

Reflekterande frågor om MI

Tack för denna tid!

kr899.00

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag

Material:

  • Allt material ingår.

Förkunskaper:

  • Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp:

  • Alla som möter människor och håller samtal om förändring.