Allectio

Certifierad Par-/relations-terapeut

Certifierad Par-/relationsterapeut

 

Självständig distansutbildning i fem delar – flexibel studietakt 

Vill du vara den som ser och guidar människor vidare i relationer? Lär dig vad som kan påverka våra relationer genom livet och hur vi får våra vuxna relationer att fungera som bäst. Med flera exempel finns förändring genom sättet att definiera känslor och behov med inspiration från medkänsla (Compassionfokuserad Terapi). Du läser kommunikation, personlig utveckling och anpassade grunder i parterapimetoder.

Syfte och mål

Den skräddarsydda utbildningen är till för dig som vill arbeta med att hjälpa andra genom samtal. Utgångspunkt för utbildningen är kunskap om samspelet mellan ett par som även går att applicera kring andra relationer.

I utbildningen ingår teori, övningar samt verktyg. För den som önskar bedriva egen verksamhet efter avslutad utbildning finns en del om start av eget företag

Den certifierade terapeuten förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Ökad kunskap om självkännedom och personlig utveckling
• Ökad förståelse för vägen till förbättrat samspel
• Kunskap om att skapa mer medkänsla i relationer
• Förståelse för sin roll som hjälpare
• Insikt om etik  
• Kunskap i grundläggande kommunikation
• Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare

 

Utbildningens delar utförs under eget ansvar. Certifiering görs som ett sista och femte steg av kunskapen om hjälpande samtal och eget företagande. Denna redovisas och bedöms av handledare inför diplomering.

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

Syfte

 • Att effektivt ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av par-/relationsterapi.

Kursplan

Introduktion

 • Video: Välkommen till din utbildning!
  01:33
 • Välkommen!
  00:00

1. Personlig utveckling
Personlig utveckling är en process där man strävar efter att förbättra och utveckla olika aspekter av liv och personlighet. Det kan handla om att bli en mer medveten version av sig själv och bli sin egen bästa omsorgsperson.

2. Hjälparens kommunikation och etik
Målet med kommunikation är att skapa förståelse och dela information mellan människor. Det kan vara att informera, övertyga, underhålla eller upprätthålla relationer. Effektiv kommunikation innebär att budskapet som avsändaren vill förmedla tolkas så korrekt som möjligt av mottagaren. Etik är förhållningsätt av rätt och fel, moraliska principer och normer som styr mänskligt beteende och beslut. Det handlar om att utforska och analysera vad som anses vara moraliskt korrekt och hur människor bör agera i olika situationer. Etik involverar reflektion över frågor som rättvisa, rättigheter, plikt och hur dessa idéer appliceras på olika sammanhang.

3. Par-/relations-terapi
Parterapi kan vara en form av hjälpande samtal som fokuserar på att minska konflikter, främja sunda relationer och kommunikation. Detta inom flera olika slags relationer än kärleksrelationer och även för de som är ensamstående/singlar och flersamma. I relationsterapi kan man lära sig effektiva verktyg för att kunna hantera konflikter, exempelvis hur man kan lyssna, prata, ställa öppna frågor för att få ut mer tydlig, fullständig och relevant information.

4. Eget företag / egen verksamhet
Att starta eget företag är ett sätt att använda sina samtalskunskaper till ett sätt att sprida sätt till andras större välmående och personlig utveckling. Här presenteras vilka förberedelser som krävs för att starta en egen verksamhet. Vilken är din målgrupp? Hur fungerar affärsplan och marknadsplan? Vilka är dina tillgångar?

5. Certifiering av samtal och företagsidé

Avslutande ord

kr4,999.00

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag
Allectio
Allectio
Utbildare/kursskapare

Material:

 • Allt material ingår.
 • Bok värd 239 kr ingår.

Förkunskaper:

 • Du ska kunna studera självständigt. Våra rekommendationer är att man har goda kunskaper i det svenska språket, samt datorvana.
 • Tillgång till skrivare till certifieringsuppgift.

Målgrupp:

 • Utbildningen är till för dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av par-/relationsterapi med compassion.