Allectio

Certifierad Stressterapeut

Certifierad Stress-terapeut

Självständig distansutbildning – flexibel studietakt

Har du sett stress påverka människor på ett destruktivt vis? Lär dig prata om andras liv genom att läsa hur stress påverkar den fysiska och psykiska hälsan. En nivå av förståelse som ger dig konkreta verktyg att jobba med andra i samtal om insikter, avslappning och livsstilsförändring. Du får information om kommunikation, personlig utveckling, förhållningssätt med inspiration från utvald Acceptance Commitment therapy/training (ACT) och om eget företagande.

Syfte och mål

Den skräddarsydda utbildningen till Certifierad Stressterapeut passar dig som vill arbeta med att hjälpa andra genom samtal. Utgångspunkt för utbildningen är att kunna se på ett helt liv och identifiera viss försvårande utveckling, som tankar känslor och stress ger. Denna utbildning avser därför att med hjälp av kunskap om personlig utveckling och självmedvetenhet kopplat till ACT ge konkreta verktyg för att kunna hjälpa andra. I utbildningen ingår teori, övningar samt verktyg. För den som önskar bedriva egen verksamhet efter avslutad utbildning finns en del om att starta eget företag.

Den certifierade terapeuten förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Ökad kunskap om personlig utveckling
 • Förståelse för sin roll som hjälpare
 • Ökad förståelse för orsaker till och konsekvenser av stress
 • Insikt om etik
 • Kunskap för att hålla i professionella samtal
 • Kunskap i grundläggande kommunikation
 • Ökad kunskap om att starta egen verksamhet

Utbildningens delar utförs under eget ansvar. Certifiering görs som ett sista och femte steg av kunskapen om hjälpande samtal och eget företagande. Denna redovisas och bedöms av handledare inför diplomering.

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.

Syfte

 • Att effektivt ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen ACT.

Kursplan

Introduktion

 • Video – Välkommen till oss!
  01:33
 • Läsa – Välkommen
  00:00

1. Personlig utveckling
Personlig utveckling är en process där man strävar efter att förbättra och utveckla olika aspekter av liv och personlighet. Det kan handla om att bli en mer medveten version av sig själv och bli sin egen bästa omsorgsperson.

2. Hjälparens kommunikation och etik
Målet med kommunikation är att skapa förståelse och dela information mellan människor. Det kan vara att informera, övertyga, underhålla eller upprätthålla relationer. Effektiv kommunikation innebär att budskapet som avsändaren vill förmedla tolkas så korrekt som möjligt av mottagaren. Etik är förhållningsätt av rätt och fel, moraliska principer och normer som styr mänskligt beteende och beslut. Det handlar om att utforska och analysera vad som anses vara moraliskt korrekt och hur människor bör agera i olika situationer. Etik involverar reflektion över frågor som rättvisa, rättigheter, plikt och hur dessa idéer appliceras på olika sammanhang.

3. Stress-terapi
Stress-terapi avser att kunna, med diverse livsstilsförändringar, avhjälpa personer som lider av en lindrig stresskänsla. Som förebyggande aktivitet eller för att främja livsstil efter att man varit utmattad.

4. Eget företag / egen verksamhet
Att starta eget företag är ett sätt att använda sina samtalskunskaper till ett sätt att sprida sätt till andras större välmående och personlig utveckling. Här presenteras vilka förberedelser som krävs för att starta en egen verksamhet. Vilken är din målgrupp? Hur fungerar affärsplan och marknadsplan? Vilka är dina tillgångar?

5. Certifiering av samtal och företagsidé

Avslutande ord

kr4,999.00

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag
Allectio
Allectio
Utbildare/kursskapare

Material:

 • Allt material ingår.
 • Bok värd 239 kr ingår.

Förkunskaper

 • Du ska kunna studera självständigt. Våra rekommendationer är att man har goda kunskaper i det svenska språket, samt datorvana.
 • Tillgång till skrivare krävs i sista delen.

Målgrupp

 • Utbildningen är till för dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av bl a terapiformen ACT.