Allectio

Att förstå och arbeta med ensamhet

kr999.00
kr999.00

Förkunskaper

  • Inga förkunskaper. Utbildningen är baserad på självstudier utan lärarhandledning.

Målgrupp

  • Personer som ska arbeta med friska människor som kan uppfattas som sårbara i sin ensamhet. Det går även att ta del av materialet p g a egen upplevd ensamhet med önskning om förändring.

Material ingår

  • Ja

Målet med kursen

  • Denna kurs innehåller grundläggande information om ensamma människors livsvillkor. Om påverkan från barndom till den vuxnas egna ansvar. Man berättar om isoleringens möjliga påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa samt konsekvenser i samhället. Sätt att motverka ensamhet presenteras kortfattat.

Kursplan

Välkommen

  • Välkommen
    00:00

Intro

Ensamhet och barndom

Ensamhet och hälsa

Ensamhet, individ och samhälle

Ensamhet och åtgärder

Med målet att bryta ensamhet

Avslutande ord

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag