Allectio

KBT-Coach

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.


Målet med kursen

 • Coachningens mening är att minska glappet mellan där man är nu och där man vill vara.
 • Den här vägen genom det egna handlar om nuläge, att få utforska längtan, motivation, inspiration och önskningar. Under resan ser man vad som står i vägen, vad som är mer rätt och insikter om tidigare val och varifrån värderingarna kommer. Man kan upptäcka sådant som varit dolt: de inre styrkorna, talangerna och möjlig utvecklingspotential. Coachen arbetar med sin klient om de tankar, känslor och beteende som blir försvårande. Det kan vara tankar om allmän eller en specifik oro. Genom att lära känna sitt eget beteende som en följd av vissa tankar och känslor är förändring möjlig.
 • Innehåll:
 • Kommunikation
 • Självkännedom och personlig utveckling
 • Coachens verktyg
 • MI-kunskap
 • Utvald inspiration från Kognitiv Beteende-terapi

Kursplan

Välkommen

 • Info
  00:00
 • Välkommen
  01:33
 • Introduktion KBT-coach
  00:00

Hjälparens kommunikation

Personlig utveckling

Coachning

Motiverande samtal MI

KBT

Kunskapsfrågor

Arbetsfrågor

Avslutande ord

kr2,499.00

Skapad av:

Allectio
Allectio
Utbildare/kursskapare
Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag

Material ingår

 • Allt material ingår.

Inklusive gratisbok (värde 239 kr)

Förkunskaper

 • Inga förkunskaper. Utbildningen är baserad på självstudier utan lärarhandledning.

Mågrupp

 • Denna kurs vänder sig till dig som brinner för att coacha och motivera andra till att utvecklas som människor och nå olika mål i livet.