Allectio

Psykisk ohälsa bland äldre

Syfte:

 • Syftet med kursen är att ge ökad kunskap om psykisk hälsa och ohälsa bland äldre personer, samt verktyg för att bemöta och arbeta personcentrerat kring personer med någon form av psykisk ohälsa. Kursen syftar även till att ge kunskap om förebyggande arbete, och strategier för att främja psykiskt välbefinnande.
 • Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:
 • • Kunskap om faktorer som främjar psykisk hälsa
 • • Kunskap om olika psykiatriska diagnoser, utifrån åldrande
 • • Strategier för att bemöta och förebygga psykisk ohälsa
 • • Kunskap om riskfaktorer för suicidtankar/-handlingar

Kursplan

Välkommen!

 • Välkommen!
  00:00

1. Introduktion

2. Olika psykiatriska diagnoser

3. Bemötande och förebyggande arbete

4. Suicidtankar och suicidförsök

5. Att möta anhöriga

6. Sammanfattning och tips om vidare läsning

Tack för denna tid!

kr899.00

Skapad av:

Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag

Material ingår

 • Allt material ingår.

Förkunskaper

 • Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

 • Denna kurs vänder sig till den som arbetar, eller planerar att arbeta, inom äldrevården.