Allectio

Självkännedom och personlig utveckling

kr499.00
kr499.00

Förkunskaper

  • Du kommer att reflektera, blicka tillbaka och uppmärksamma viktiga delar som är avgörande för att nå en personlig utveckling. Olika begrepp kommer att beskrivas och olika övningar kommer att behöva genomföras och vi kommer att titta på hur vi var, hur vi är och hur vi fungerar med andra människor.

Målgrupp

  • Kursen riktar sig till personer som vill utveckla sin förståelse, sin kunskap och kännedom om sig själv. Den riktar sig även till personer som vill hjälpa och guida andra i denna process.

Material ingår

  • Ja

Målet med kursen

  • Mitt syfte är att skapa dig som läsare en möjlighet att bli medveten om dig själv, dina tankar, dina reaktioner och dina känslor. Du kommer att få verktyg att lära känna och förstå dig själv och på så sätt även kunna förstå andra. Vikten i allt som tas upp är din absoluta ärlighet gentemot dig själv.

Kursplan

Välkommen

  • Välkommen
    00:00
  • Om utbildaren
    00:00

Den egna resan

Tillbakablick
Börja detta avsnitt med att reflektera över följande: Om du skulle bära ansvaret för ett barn och uppfostra och vägleda det barnet, hur och vad skulle du göra för att barnet skulle tro på sig självt, tycka om sig själv och våga ta för sig av livet? Stämmer den beskrivning du nyss gav överens med den vägledning och uppfostran som du själv har fått?

Spåren av ens historia
Om du i din tillbakablick har uppmärksammat punkter som har påverkat dig i vuxen ålder och som kanske påverkar dig även idag, hur hanterar du dessa i så fall?

Reflektion över nutid

Olika begrepp
Vi ska i kommande avsnitt arbeta med definitioner av de olika begrepp som handlar om dig och som påverkar dig och den du är.

Upptäck dig själv

Skillnad mellan personlighet och beteende

Arv och miljö
Hur mycket av vårt beteende och den vi är beror på vår miljö, våra gener och vårt inre?

Sättet jag pratar om mig själv
Sättet du talar om dig själv visar andra hur du värderar och respekterar dig själv.

Vad är jag bra på?

Motiverande faktor
Vad menas med en motiverande faktor?

Hantering av problem och svårigheter
Hantering av svårigheter och problem

Hur interagerar jag med andra?

Makten över dina tankar

Autenticitet
Vad menas med autenticitet?

Mognad
Vad är egentligen mognad?

Tacksamhet
Att ha förmågan att känna tacksamhet

Personlig utveckling
Vad betyder personlig utveckling för dig?

Några tips

Vad händer nu?
Tankar för framtiden

Avslutande ord
Vi avrundar det vi har lärt oss o denna kurs

Skapad av:

Leila Dadgar
Leila Dadgar
Utbildare, författare
Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag