Allectio

Certifierad Skrivterapeut

Utbildningen har erhållit ackreditering från IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine), vilket bekräftar dess internationella erkännande och kvalitetsgranskning.


kr2,499.00
kr2,499.00

Förkunskaper

  • Du bör ha grundläggande förkunskaper inom hjälpande samtal, som exempelvis arbetat eller studerat till coach eller terapeut.

Målgrupp

  • Denna utbildning vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom ämnet skrivterapi på en professionell och/eller privat nivå.

Material ingår

  • Allt material ingår. Utbildningen är baserad på självstudier utan lärarhandledning.

Målet med kursen

  • Utbildningen i terapeutiskt skrivande vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom skrivande och skrivterapi på en professionell och/eller privat nivå. Utbildningen ger dig verktyg och redskap i hur du kan använda metoder för att hjälpa andra och dig själv att utvecklas och förbättra välmåendet.

Kursplan

Välkommen

  • Välkommen
    00:00

Intro

Vad är skrivterapi?

Vad gör en skrivterapeut?

Vad säger forskningen?

Skrivterapi kontra att föra dagbok

Fördelar med skrivterapi

Att introducera skrivterapi till klienter

Starta processen

Tekniker och övningar

Processen

Implementering av skrivterapi

Övrigt

Kunskapstest

Slutord

Utbildning skapad av:

Leila Dadgar
Leila Dadgar
Utbildare, författare
Expressa Utbildningscenter
Expressa Utbildningscenter
Utbildningsföretag